جایگاه شومینه در معماری داخلی
5 جولای

جایگاه شومینه در معماری داخلی

 تشعشع نور و گرما شومینه را تبدیل به مركز خانه كرده است. اگرچه تفكر معاصر در مورد شومینه تغییر كرده است و آن از یك جز اصلی تبدیل به یك عنصر زیبایی‌بخش شده است، اما شومینه‌ها هنوز هم از عناصر جذاب در معماری یك خانه هستند. شومینه‌های مدرن دارای تعداد مشخصی عناصر طراحی مشترك هستند […]